Pomagamy Mikołajowi

Witold Kuczyński

Witold Kuczyński

Witold Kuczyński – dyrektor Zespołu Szkół w Czarni. Prowadzi Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni. Jest prezesem Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” w Czarni.Radnym powiatowym i przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jego zainteresowania to folklor kurpiowski, dokumentacja przejawów kultury, gawędziarstwo oraz szeroko rozumiana aktywność społeczna.