Pomagamy Mikołajowi

pytania i odpowiedzi

Jak korzystać z platformy z listami do Mikołaja?

W zakładce „Listy do Mikołaja” publikujemy otrzymane listy. Są one już zweryfikowane, tzn. ich autorzy pochodzą z najuboższych rodzin i rzeczywiście potrzebują pomocy. Listy są umieszczane według gmin, z terenu których przychodzą autorzy.

Przy każdym liście znajduje się przycisk „Dodaj do worka”. Wybrany list trafi do „Worka z listami”. W tym momencie będzie można wybrać jedną z dwóch opcji – kontynuacja przeglądania listów lub przejście do formularza kontaktowego.

W formularzu poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i zamieszkania oraz numeru telefonu. W momencie wysłania zgłoszenia, wybrane listy znikają ze strony. W ciągu 24 godzin od zatwierdzenia listów do spełnienia skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o potwierdzenie danych. Jeżeli w tym czasie nie uda nam się z Tobą skontaktować, wówczas listy z powrotem wrócą na stronę.

Jeżeli weryfikacja dobroczyńcy przebiegnie pomyślnie, wówczas pozostaje tylko jedno – kupić to o czym dziecko marzy i dostarczyć niezapakowaną paczkę do naszej siedziby.

WAŻNE INFORMACJE:

Listy wybrane do spełnienia, pozostają w worku przez godzinę i są niedostępne dla innych dobroczyńców. Po tym czasie – jeżeli dobroczyńca nie zatwierdzi ich do spełnienia – listy powracają na platformę z listami.

Podstawowym warunkiem realizacji umieszczonych na platformie listów jest prawidłowe wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe, numer telefonu, adres e-mail, adres dobroczyńcy. Prosimy o uważne podawanie danych. Nawet najmniejszy błąd może nam uniemożliwić kontakt w celu potwierdzenia danych dobroczyńcy.  

Na czym polega akcja Pomagamy Mikołajowi?

Dzieci piszą list do Mikołaja i przysyłają go na adres Fundacji Pomagamy Mikołajowi - organizatora akcji. Pomocnicy Mikołaja szukają dobroczyńców, którzy spełnią marzenia w nich opisane. Pakują paczki i dostarczają je do dzieci w całym regionie.

W ramach akcji można przekazywać darowizny na konto bankowe: Alior Bank - 88 2490 0005 0000 4500 1768 8975

Bieżące informacje na temat akcji można znaleźć w dwutygodniku Rozmaitości Ostrołęckie, w serwisie rozmaitosci.com, na stronie internetowej akcji www.pomagamymikolajowi.pl oraz na Facebooku

Czy obowiązują jakieś ograniczenia?

Jest to akcja lokalna. Skierowana do dzieci z ubogich rodzin, z terenu Kurpiowszczyzny (północne Mazowsze). Pewnym ograniczeniem jest też wiek autorów listów - w pierwszej kolejności chcemy pomóc najmłodszym, czyli dzieciom do lat 12. Natomiast nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o darczyńców. Jeżeli mieszkasz na drugim końcu świata, to też możesz pomóc

Co dziecko powinno napisać w liście?

Prosimy, aby każde dziecko pisało list we własnym imieniu. Tylko w przypadku malutkich dzieci lub dzieci chorych list może napisać rodzeństwo lub rodzice. Jeżeli w Waszej rodzinie lub wśród znajomych są dzieci, które potrzebują naszej pomocy, to nie piszcie listów za nich. Zachęćcie ich, by sami napisali list. W takim liście dzieci powinny opowiedzieć o sobie, napisać czy były grzeczne, czy zrobiły jakieś dobre uczynki. Ucieszymy się, gdy list będzie ozdobiony własnoręcznymi rysunkami. Prosimy, by każde dziecko uzasadniło, dlaczego chce otrzymać taki, a nie inny prezent. Ważne, by dzieci nie ograniczały się tylko do jednozdaniowego opisu sytuacji w domu, np. „jest nam ciężko”. Wszystkie listy czytają także dobroczyńcy i to oni decydują, który list spełnią. W ten sposób chcemy zmobilizować dzieci do twórczego myślenia i pisania. Dzieci muszą mieć świadomość, że im ciekawszy i pomysłowy będzie list, tym większe są ich szanse na otrzymanie prezentu. Muszą zachęcić dobroczyńców do tego, by to właśnie ich marzenie spełnili. Dobroczyńcy chcą poznać jak najdokładniej sytuację w rodzinie też z innego powodu. Często zdarza się, że mogą danej rodzinie przekazać dodatkową pomoc. Na odwrocie listu obowiązkowo musi znaleźć się dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna oraz klasa i szkoła, do której dziecko chodzi.

Czy kupujecie telefony komórkowe, komputery, laptopy i inny sprzęt elektroniczny?

Dobroczyńcy chętniej kupują rzeczy, które są rzeczywiście potrzebne dzieciom. Telefony komórkowe do tej grupy nie należą. Naszym zdaniem, przekazanie dziecku telefonu komórkowego może przynieść więcej szkód niż korzyści. Chodzi na przykład o konieczność doładowywania stanu konta. Nieco inaczej wygląda sprawa komputerów i sprzętu rtv. Do każdego listu dobroczyńcy podchodzą indywidualnie. W poprzednich edycjach akcji dobroczyńcy przekazali m.in. radiomagnetofony, które są wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych. Jeżeli mamy pewność, że sprzęt jest niezbędny do celów edukacyjnych czy terapeutycznych, staramy się znaleźć sponsorów, którzy go zakupią.

Kim jest Przyjaciel Mikołaja i jak można nim zostać?

Przyjaciel Mikołaja to dobroczyńca - sponsor, który w ramach akcji spełnia marzenia autorów listów. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila (rafal@informedia.pl), Facebooka oraz telefonicznie – 693 11 30 60 lub 29 760 91 92. Na stronie internetowej akcji zamieszczać będziemy skany listów. Każdy będzie mógł je przeczytać i wybrać jeden lub kilka do spełnienia.

Kto może zostać Przyjacielem Mikołaja?

Przyjacielem Mikołaja może być każdy – osoba fizyczna, grupa osób, firma lub instytucja. W poprzednich latach, w kilku zakładach pracy pracownicy organizowali zbiórki pieniędzy. W ten sposób zebrane pieniądze przeznaczyli m.in. na zakup roweru.

O jakie prezenty dzieci proszą w listach?

Każde dziecko prosi o coś innego – zapraszamy do lektury listów

Jak można zostać Pomocnikiem Mikołaja i jaka jest jego rola w akcji?

Pomocnicy Mikołaja to wolontariusze, którzy właczają się w organizację akcji. Jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba skontaktować się z setkami osób, firm i instytucji, by zaprosić ich do udziału w akcji. Później trzeba przeczytać setki listów, odebrać paczki od dobroczyńców. Na koniec trzeba wszystkie prezenty spakować, opisać, posegregować i rozwieźć.

Zapraszamy kierowców z własnymi samochodami, którzy mogą dostarczyć prezenty. Zgłoszenia Pomocników - wolontariuszy przyjmujemy poprzez maila (rafal@informedia.pl) oraz telefonicznie – 693 11 30 60 lub 29 760 91 92

Na jaki adres należy przysyłać listy?

Listy do Mikołaja należy kierować na adres: Fundacja Pomagamy Mikołajowi, ul. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, z dopiskiem „List do Mikołaja”