Pomagamy Mikołajowi

Beata Pisiak

Beata Pisiak

Beata Pisiak (z lewej Beata Pisiak, Renata Kubeł, Anita Dąbrowska) - pedagog w gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Łysych, działa ochotniczo jako czynny strażak – ratownik OSP Łyse i udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach czy pożarach. Jako strażak i pedagog udziela prelekcji i pokazów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Odpoczywa trenując wschodnie sztuki walki, ale przede wszystkim jest matką dwójki dzieci.

Renata Kubeł i Anita Dąbrowska są nauczycielkami języka angielskiego w gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Łysych. Podobnie jak Beata Pisiak obydwie są też matkami dla dwójki swoich pociech.